НИРД - Разработка на софтуер като услуга (SaaS)


eHouse хибриден интелигентен дом, софтуер за системи за автоматизация на сгради

Ние разработваме Софтуер като услуга (SaaS) за много хардуерни платформи и операционни системи

 • Системи с активирана Java
 • Linux
 • Windows
 • Android
 • Системи, поддържани от уеб браузър

Езици за програмиране, които разработваме:

 • SQL
 • JavaScript
 • Java, Java Android, Java MIDP
 • PHP
 • С, С ++
 • C #, CS, .Net, .Net CF
 • Паскал, Делфи
 • HTML, XML, SVG, CSS