eCity IoT - случаи на използване. Интернет на нещата | Интернет на всичко


IoE, IoT системи
eCity IoT (Internet of Things) е решение за широка гама приложения, свързани към облака (напр. Smart City)
Това е хибридно решение, което може да използва GSM, LoRaWAN или дори WiFi контролери в някои приложения, изискващи ограничен бюджет.
Това решение е оборудвано и със специален облак / платформа, оптимално проектирана за IoT / IIoT.
IoE eCity Cloud / Platform може да работи на локален компютър или в Център за данни (VPS или специален сървър). Необходимата ефективност зависи от броя на контролерите, честотата на актуализиране на данните и частния или публичния достъп до данните
 • Интелигентно измерване
 • Интелигентни сензори
 • Управление на флота
 • Сензори за околната среда
 • Проследяване на активи
 • Фотоволтаична ферма / Мониторинг на инсталацията
 • Предсказуема поддръжка
 • Интелигентен паркинг
 • Интелигентен мониторинг
 • Интелигентен кош
 • Умен град
 • Интелигентен комуникационен шлюз
 • Интелигентно осветление