IoC / IoT платформа на eCity | Облак - Интернет на нещата | Интернет на всичко


IoE, IoT Systems Platform Cloud
eCity Интернет на нещата (IoT) | Платформата / облакът на Интернет на всичко (IoE) съдържа:
 • Специализирана сървърна обработка на големи данни
 • Персонализиран JavaScript, CSS
 • Преден край
 • Откриване на аномалии
 • Еластична SQL заявка
 • Драйвери за база данни
 • Интеграция на уеб API
 • Много персонализирани методи за показване (карти, исторически диаграми, диаграми, таблици)
 • Linux сървърен софтуер (локален компютър или център за данни)
 • Уеб приложения
 • Управление на промените
 • Back-End
 • GUI интерфейс