eCity GSM IoE / IoT устройства. Интернет на нещата | Интернет на всичко (2G | 3G | 4G | NBIoT | CATM1)


IoE, IoT системи
Решения за GSM на нещата (IoT)
 • Интелигентни сензори
 • Умен град
 • Интелигентен паркинг
 • Сензори за околната среда
 • Интелигентно осветление
 • Предсказуема поддръжка
 • Управление на флота
 • Интелигентен мониторинг
 • Проследяване на активи
 • Интелигентно измерване
 • Интелигентен кош