eHouse BIM. Изграждане на информационно моделиране.


IoE, IoT системи
eHouse BIM Това решение използва сензори eHouse и eCity за събиране на всякаква информация за сградата.
Тази информация се извършва допълнително за оптимизиране на параметрите на сградата:

Налични сензори:
 • ниво на светлината
 • влажност
 • близост (10 см)
 • цвят (R, G, B, IR)
 • 3-осен жироскоп
 • 3-осни вибрации и ускорение
 • температура
 • натиск
 • замърсяване на въздуха
 • съпротива
 • твърди частици 1, 2,5, 4, 10um
 • капацитет
 • 3-осен магнитометър
 • влага в земята
 • близост (4 м) - Време на полет
 • 3-осен инклинометър
 • консумация на електроенергия
 • 3-осен акселерометър
 • ALS (околна светлина)
 • мълния до 40км
 • концентрации на газ

eHouse Server събира и обработва всички данни и ги поставя в бази данни.
Освен това „Промяна на интерфейса“ изпраща модифицирани данни, които могат да се използват като откриване на аномалии.
Сървърът може да захранва AI приложения и външни приложения с данни за индивидуална обработка и докладване.